راهنمای خرید

شما می توانید با خرید بسته های مشاوره از سایت همراه رایانه به میزان مدت زمان خریداری شده از خدمات مشاوره کارشناسان ما استفاده نمایید.
برای این منظور پس از ثبت نام در سایت وارد پنل کاربری خود شده واز منوی سمت راست، مقدار شارژ مورد نظر را انتخاب کنید و سپس پرداخت نمایید، بعد از پرداخت، شما می توانید با شماره گیری شماره 02136280108 به میزان شارژ خریداری شده با کارشناسان صحبت نمایید. همچنین جهت مدیریت زمان مکالمه و میزان شارژ استفاده شده و باقی مانده، می توانید از اپلیکیشن همراه رایانه استفاده نمایید.

.