مشکلات اسکنر

مشکلات اسکنر نیز مانند تمامی لوازم های جانبی دیگر کامپیوتر ، به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می شود .برای بررسی سالم بودن بخش سخت افزاری باید به صورت فیزیکی بررسی نمایید تا از صحت سخت افزاری آن مطمئن شوید سرعت کم اسکن گرفتن برای حل این مشکل تنظیمات BIOS مادربرد را تصحیح کرده تا سرعت اسکن افزایش یابد.

مشکلات اسکنر


کار نکردن اسکنر

اگر اسکنر شما کار نمی کند ممکن است مشکل از کابل اتصال آن به کامپیوتر باشد . برای اطمینان کابل را تعویض نمایید . اکر با کابل جدید اسکنر کار کرد نتیجه می گیریم که اشکال از کابل رابط بوده است و با تعویض آن با یک کابل سالم مشکل رفع می شود . اما اگر بعد از تعویض کابل باز هم اسکنر کار نکرد باید به بررسی قسمت های دیگر بپردازیم .
ممکن است فضای کافی در آدرسی که برای ذخیره به برنامه اسکنر خود داده اید وجود نداشته باشد . بررسی این موضوع نیز اهمیت دارد .
همچنین بررسی نمایید که ورقه مورد نظر را به درستی درون اسکنر قرار دهید

کار نکردن اسکنر