فرمول نویسی در اکسل

اکسل به عنوان یک ابزار محاسباتی ، قادر است به کمک توابعی که در آن قرار دارد ، کار نوشتن و محاسبه فرمولها را به راحتی انجام دهد.برای نوشن فرمول کافیست درون یک سلول خالی علامت مساوی را قرار داده سپس خانه های خود را انتخاب کرده و عملگر مورد نظر خود را وارد کنید.
نکته : به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول فرمول نویسی در اکسل ، همیشه یادتان باشد در اکسل فرمول در یک سلول نوشته میشود و هدف از فرمول نویسی در یک سلول اکسل این است که شما فقط سرنوشت تعیین کننده آن سلول را به تنهایی مشخص میکنید مثلا نمی توان در سلول A1 فرمولی نوشت که محتوای سلول A2 را تعیین کند.


طریقه ی فرمول نویسی در اکسل

در داخل نوار فرمول (Formula Bar) وبا انتخاب سلول برای قرار گرفتن فرمول در داخل آن ، در ابتدا علامت = را تایپ کرده و بعد از آن فرمول مورد نظر را مطابق شکل زیر تایپ میکنیم و سپس Enter میکنیم تا نرم افزار محاسبه را انجام داده و حاصل را در فیلد مورد نظر نمایش دهد. مثلا میخواهیم در سلول c جواب حاصل جمع دو سلول a وb را داشته باشیم.
انتخاب سلول برای درج فرمول

2روش دوم فرمول نویسی در اکسل با استفاده از آدرس فیلدها میباشد بطوریکه در داخل نوار فرمول بعد از انتخاب خانه علامت = را درج نموده و سپس فرمول را با استفاده از آدرس خانه ها و عملگرهای مورد نظر تایپ میکنیم وسپس دکمه Enterرا میزنیم. به طور مثال :
آدرس فیلدها

فرض کنید در خانه A1عدد 2 ودر خانه A2 عدد5 قرار داشته باشد، حال میخواهیم حاصل جمع این دو خانه در خانه A3 قرار گیرد. برای اینکار میبایست ابتدا در خانه A3 علامت = قرار داده و سپس روی خانه A1 به عنوان اولین سلول کلیک نمایید تا آدرس آن در خانه A3 قرار گیرد سپس دکمه + را میزنیم و در آخر روی خانه A2 به عنوان دومین سلول کلیک نمایید و سپس دکمه Enter را بزنید و مشاهده میشود که حاصل در خانه A3 نمایش داده میشود.