برنامه نویسی اکسل

مفاهیم اولیه برنامه نویسی اکسل

برنامه نویسی در اکسل برای مبتدی ها و کسانی که با زبان برنامه نویسی آشنایی ندارند کار دشواری به حساب می آید. بهترین راه برای استفاده از این قابلیت استفاده از برنامه های آماده از اینترنت می باشد. زبان برنامه نویسی استفاده شده در اکسل VBA می باشد. برای ادامه آموزش باید با اطلاحات Module و Subroutin آشنا شوید. برنامه نویسی در اکسس را نیز مطالعه کنید.


تعریف سابروتین در برنامه نویسی

یک برنامه هر چقدر هم بزرگ از سابروتین ها تشکیل شده است و کوچکترین واحد یک برنامه را سابروتین می گویند. اسامی procedure, method, function و routine اسم های دیگری برای سابروتین هستند و به زبان فارسی " رویه " می گویند.
یک مثال ساده:
اگر در اکسل بخواهید دستوری بنویسید که عدد 2+2 را برای شما محاسبه کند ، باید از دستور ذیل استفاده کنید. و این دستور داخل یک سابروتین قرار داشته باشد.
[[vb]] Sub Test() a = 2 + 2 End Sub [[/vb]]
در این دستور کلمه SUB شروع و پایان یک سابروتین را نشان میدهد که هرگاه این سابروتین که به اسم Test هست را اجرا کنید ، تمامی دستورات این سابروتین خوانده ، پردازش و در آخر اجرا می شوند.
تعریف ماژول
ماژولها در فایلهای اکسل ذخیره می شوند و شما قادر به ویراش آنها خواهید بود. هر ماژول حاوی چندین سابروتین است.


درج یک ماژول و سابروتین در VBA

1- با زدن گزینه Alt+F11 وارد محیط VBA شوید.
2- از منوی Insert گزینه Module را انتخاب کنید تا بتوانید یک ماژول را ایجاد کنید. در سمت راست صفحه شما قاب Project Explorer را اگر مشاهده کنید متوجه خواهید شد که ماژول شما با نام Module1 نمایش داده می شود.کلید ترکیبی Project Explorer (Ctrl + R ) است.
3-سابروتین خود را بنویسید.
نوشتن سابروتین


ذخیره فایل اکسل حاوی برنامه

برای ذخیره یک اکسل که حاوی برنامه است فرمت برنامه را باید به xlsm تغییر دهید.

ذخیره فایل اکسل


اجرای یک برنامه نوشته شده در محیط VBA اکسل

برای اجرا ابتدا کلید ترکیبی Alt + F8 را بزنید و لیستی از سابروتین ها برای شما باز می شود . اول سابروتین مورد نظر خود را انتخاب می کنید و سپس بر روی کلید Run کلیک می کنید.