گذاشتن آهنگ روی پاورپوینت

گاهی کاربران نیاز دارند برای اسلاید های ساخته شده با استفاده از برنامه پاورپوینت، آهنگ بگذارند تا در موقع اجرا شدن اسلاید این آهنگ پخش شود.

برای گذاشتن آهنگ روی پاورپوینت از سربرگ insert و گزینه Audio، زیرمنوی Audio on my pc را انتخاب کنید.

گذاشتن آهنگ روی پاورپوینت

بعد از انتخاب فوق با صفحه ای همانند شکل زیر موجه می شوید. در این صفحه مسیر فایل آهنگ خود را انتخاب کنید و بعد از انتخاب آهنگ مورد نظر روی گزینه insert کلیک کنید.

انتخاب آهنگ

بعد از انتخاب آهنگ و اضافه کردن آن به اسلاید، برای اعمال تنظیمات به سربرگ Playback مراجعه کنید. در این قسمت با فعال کردن گزینه Play Across Slide فایل آهنگ شما در تمامی اسلاید ها پخش می شود. با استفاده از گزینه Loop until Stopped اگر آهنگ شما قبل از اتمام اسلایدها به پایان برسد، پخش از ابتدا صورت می گیرد در واقع به نوعی آهنگ به صورت مداوم و پشت سر هم تا پایان اسلایدها  پخش می شود و با استفاده از گزینه Hide During Show می توانید آیکون مربوط به آهنگ را در حین پخش مخفی کنید.

تنظیمات اجرای آهنگ روی پاورپوینت

البته با انتخاب گزینه Play in Background تمامی موارد بالا برای شما فعال می شود.

برای تعیین نوع صدای پخش از سربرگ Playback گزینه Volume را انتخاب کنید. در زیرمنوهای این گزینه صدای آهنگ را به ترتیب روی کم، متوسط، زیاد و قطع صدا تنظیم کنید.

تعیین میزان صدا برای آهنگ در پاورپوینت

و در نهایت با انتخاب Trim Audio می توانید با انتخاب بخش دلخواه آهنگ فقط همان بخش از آهنگ روی اسلاید پخش شود.