فتوشاپ طبیعت

 

فتوشاپ طبیعت

با استفاده از فتوشاپ می توانید افکت ها و ویرایش های مختلفی را برروی تصاویر گرفته شده از طبیعت انجام داده به گونه ای که به این تصاویر جلوه و جذابیت بیشتری ببخشید .

ما در این آموزش به توضیحاتی در ارتباط با تعدادی از این ابزار ها که می تواند در رسیدن به این مقصود موثر باشد می پردازیم در آغاز تصویری از طبیعت مورد نظرتان را وارد محیط فتوشاپ می کنید ما برای مثال در اینجا تصویری از یک مزرعه گندم را مثال زده ایم .

شما می توانید از طریق منوی File    گزینه open  تصویر مورد نظرتان را در محیط فتوشاپ باز نموده و آن را اماده ویرایش کنید

ما در اینجا پس از اینکه تصویر وارد محیط فتوشاپ کردیم از طریق گزینه smudge tool   به ادغام رنگ های موجود در آسمان می پردازیم .

 

بعد از انجام این کار تصویری همانند تصویر زیر تولید می شود .

 

 

پس از انجام این عمل بخشی از تصویر که مورد نظرتان است را انتخاب نموده و از طریق گزینه gradient  رنگ دلخواهتان  را به آن اعمال می کنید .

 

 

شما می توانید تغییرات مورد نظرتان را به رنگ های مورد نظرتان در gradient  موجود در تصویر اعمال نموده به این صورت که برای ویرایش آن بر روی Gradient  مورد نظر دابل کلیک نموده و رنگ های مورد نظرتان را به آن اضافه  و یا از آن کم کنید .

 

برای اعمال gradient   ایجاد شده بر روی قسمتی از تصویر که مورد نظرتان است درگ می کنیم . زمانی که شما از قبل ناحیه ای از تصویر را انتخاب می کنیم و سپس به آن اعمال رنگ می کنیم تغییرات فقط قسمت انتخاب شده را در برمیگیرد .

برای اعمال gradient   ایجاد شده بر روی قسمتی از تصویر که مورد نظرتان است درگ می کنیم . زمانی که شما از قبل ناحیه ای از تصویر را انتخاب می کنیم و سپس به آن اعمال رنگ می کنیم تغییرات فقط قسمت انتخاب شده را در برمیگیرد .

 

 

سپس شما می توانید از بااستفاده از ابزار های انتخاب و برش تصویر دیگری را که با تصویر اولیه مرتبط باشد به آن اضافه کنید برای مثال ما در این آموزش حلقه ای که به واسطه یک شاخه گندم ایجاد شده را انتخاب نموده

 

و آن را به تصویر ویرایش شده اضافه کرده ایم

از آنجا که مبنای این کار سلیقه شماست می توانید از لایه ایجاد شده کپی هایی ایجاد نموده ودر قسمت های مختلف تصویر جایگذاری کنید برای کپی کردن یک لایه می توانید از کلید های ترکیبی Ctrl + J   استفاده نمایید .

در زیر مقایسه این تصویر را با تصویر اصلی مشاهده می کنید .