تبدیل پاورپوینت به ورد

تبدیل فایل پاورپوینت به ورد

از قابلیتهای مجموعه آفیس تبدیل فایلهای درون برنامه ای به یکدیگر می باشد که در صورت نیاز می توانید از همین فایلها درون خود برنامه آفیس استفاده کنید.  این تبدیل کردن به این منظور است که بخواهید اسلاید های پاورپوینت را پرینت بگیرید و یا اسلاید های خود را به صورت متن در اختیار کسانی که به ارائه شما توجه می کنند داده تا اگر نکته ای در آن وجود دارد به متن اضافه کنند.
جهت انجام مراحل تبدیل ابتدا فایل پاورپوینت خود را در برنامه باز کنید و با استفاده از  آیکن آفیس منو گزینه Publisher را انتخاب و در ادامه گزینه Create Handouts in Microsoft Office Word را انتخاب کنید.

تبدیل پاورپوینت به ورد

در پنجره ای که باز می شود پنج حالت وجود دارد که به ترتیب از بالا توضیح می دهیم.
تبدیل پاورپوینت به ورد 2

1- Notes Next to slides اگر این حالت انتخاب باشد داخل صفحه های ورد سه اسلاید کوچک قرار می دهد و کنار هر یک کادر خالی برای نوشتن قرار می دهد.
2- Blank lines next to slides با انتخاب این گزینه مانند گزینه قبل سه اسلاید را در صفحه قرار می دهد با این تفاوت که کنار اسلاید ها محل خط داری برای یادداشت کردن قرار می دهد.
3- Notes below slides انتخاب این گزینه باعث ایجاد یک اسلاید در یک صفحه می شود و در پایین اسلاید ها جایی برای یادداشت قرار می دهد.
4- Blank lines below slides این گزینه مانند گزینه قبل است و فرق آن این است که جای یادداشت آن خط دار است.
5- Outline only این قسمت برای پرینت گرفتن از اسلاید های پاورپوینت استفاده می شود و با انتخاب این گزینه نرم افزار فایل را تبدیل به فایل متنی میکند و تمامی رنگ های اضافی و... از داخل اسلاید ها حذف می شود و در نهایت پرینت می گیرد.


لینکهای جذاب
  •