مشکل تایپ در فتوشا‍پ

مشکل جدا نوشتن ی و حروف در کورل

جدا نوشته شدن حرف ی در برخی نرم افزار ها نظیر اکسل،فتوشاپ،کورل و ... همیشه مشکل ساز بوده و هست!
در برخی موارد مشکل از نوع فونت است که با تعویض فونت مشکل به طور کل حل خواهد شد،اما بعضی اوقات اصرار بر آن است که با همان فونت نوشته شود،یا اصلا با هر فونتی که امتحان میکنیم این مشکل صادق است،در این مقاله قصد داریم این مشکلات را از تمام وجوه بررسی و حل کنیم.
یکی از راه های آسانی که ما به هر کاربری برای حل سریع مشکل پیشنهاد میدهیم ،تایپ حرف دیگری به جای حرف ی واقع در کلید Dروی کیبورد است و آن فشردن دو کلید Xو کلید Shift به طور همزمان است که در اکثر موارد مشکل را حل خواهد کرد.
اما در ویندوز xpو برخی ورژن هایش مساله کمی متفاوت است و دلیلش آن است که Font Page ویندوزXP با دیگر نسخه ها فرق میکند.و اما راه حل این مورد استثنا هم پیش ماست!
شما برای حل مشکل باید font های مخصوص Windows XPرا در خود ویندوز نصب کنید و این میتواند مشکل را حل کند. مشکل تایپ جداگانه ی و حروف و اما،یک امکان بسیار بعید دیگر نیز وجود دارد که امیدواریم شامل حال شما نباشد!ممکن است پس از نصب یک فونت سیستم شما Unicodeها رابه طور کل تغییر داده باشد و راه حل آن فقط نصب دوباره ویندوز است که در این مورد با نصب دوباره فونت ها حتما مشکل حل خواهد شد.